5 sytuacji, w których należy się dopłata do odszkodowania OC

Jeśli zdarzył Ci się wypadek komunikacyjny i nie jesteś zadowolony z sumy wypłaconego na Twoją rzecz odszkodowania to pamiętaj, że nie musisz zgadzać się z decyzją Ubezpieczyciela. Dzięki temu, że towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do naprawienia wszelkich szkód wynikających ze zdarzenia drogowego, poszkodowani coraz częściej otrzymują dopłaty do wypłaconych pierwotnie odszkodowań.  Poniżej znajdują się sytuacje, w których należy CI się dopłata odszkodowania – TB EKSPERT.

Użycie części zamiennych i używanych

Częstym sposobem na zaniżanie wysokości ubezpieczenia przez Zakłady Ubezpieczeń jest stosowanie części zamiennych i używanych, które są zdecydowanie tańsze, zamiast tych oryginalnych. W praktyce wiąże się to z tym, że poszkodowany niejako zgadza się na części gorszej jakości. Ubezpieczyciel nie ma jednak prawa do zastępowania oryginalnych części tańszymi zamiennikami, gdyż naprawa winna odbywać się przy użyciu oryginalnych części, jeśli też takie były zamontowane w pojeździe przed kolizją i jako takie powinny znaleźć się w kosztorysach.

Nieuwzględnienie wszystkich pozycji kosztorysu

Ubezpieczyciele nie zawsze uznają wszystkie niezbędne do naprawy bądź wymiany części, a tym samym nie uznają całego zakresu szkody. Często jest to spowodowane wcześniejszym zaistnieniem danej szkody bądź eksploatacją auta. Wobec tego, niezwykle ważnym przy domaganiu się dopłaty odszkodowania jest udokumentowanie rozmiaru uszkodzeń poprzez chociażby dokumentację fotograficzną lub notatkę policyjną z opisem powstałej szkody.

Zbyt niskie stawki za roboczogodzinę prac oraz odliczanie rabatów na zakup części

Zaniżone odszkodowanie często wynika ze zbyt niskiej stawki, która została przyjęta za jedną roboczogodzinę prac mechaniczno-blacharskich i lakierniczych. Co prawda stawka za roboczogodzinę pracy warsztatu naprawczego zależy od wielu czynników, jednakże w procesach likwidacji szkód przy pomocy metody kosztorysowej, często widać brak jakichkolwiek obiektywnych kryteriów przy określaniu stawki oraz brak rozeznania na rynku lokalnym.

Niskie ceny na kosztorysach naprawy podyktowane są często stosowaniem specjalnych rabatów. Ubezpieczyciele nie informują przy tym swoich Klientów i nie podają szczegółów zastosowanych rabatów, tj. chociażby producentów czy też dystrybutorów części. Rabaty te mimo tego, że są bardzo wysokie, to są jedynie hipotetyczne i nie ma uzasadnienia przy ich stosowaniu.

Potrącenia amortyzacyjne

Kolejnym przypadkiem uzasadniającym dopłatę odszkodowania po kolizji drogowej jest potrącenie przez Ubezpieczyciela amortyzacji części. Towarzystwa Ubezpieczeniowe często uznają potrącenia z uwagi na zużycie i długoletnie używanie pojazdu, a także z uwagi na wiek pojazdu. Takie działanie nie ma uzasadnienia, zwłaszcza mając na uwadze obecnie obowiązujące przepisy, a każde odszkodowanie winno obejmować pełną wartość wszystkich koniecznych do naprawy pojazdu części.

Zaniżenie wartości rynkowej pojazdu

W przypadku powstania szkody całkowitej, wysokość odszkodowania stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym a wartością pokolizyjną pojazdu. Tym samym zaniżając wartość pojazdu przed powstaniem szkody można równocześnie znacznie obniżyć wysokość odszkodowania. Koniecznym zatem jest sprawdzenie, jakie kategorie, wyposażenie i elementy zostały wyszczególnione w wyliczeniach Ubezpieczyciela.

Jest wiele przypadków zaniżenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela, jednak powyższe przykłady są najbardziej powszechne. Warto pamiętać o zachowaniu terminu do domagania się dopłat w odszkodowaniu, który wynosi 3 lata od dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie. Jeśli więc w Twoim kosztorysie znajdują się błędy i nie upłynął wymagany termin, warto złożyć odwołanie od decyzji Ubezpieczyciela bądź też wystąpić z roszczeniami na drogę postępowania sądowego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here