Jazda samochodem pod wpływem alkoholu - co za to grozi?

Co grozi za jazdę „pod wpływem”? Kiedy warto zażądać od policjanta przeprowadzenia badania z krwi? Jak wygląda procedura karania nietrzeźwych kierowców? Czy zawsze trzeba zdawać ponownie egzamin na prawo jazdy? Te i  inne wątpliwości postaram się rozjaśnić w tym artykule.

Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu?

W zależności od tego, jakie stężenie alkoholu w organizmie będziesz miał w czasie prowadzenia samochodu, Twój czyn zostanie uznany albo za wykroczenie albo za przestępstwo. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (czyli od 0,1 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu) wtedy zachodzi  tzw. „stan po spożyciu alkoholu”. Jazda autem w takim stanie to wykroczenie. Stan nietrzeźwości jest wtedy, gdy zawartość wynosi powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi lub więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Ta sytuacja będzie wiązała się już z odpowiedzialnością na podstawie przepisów Kodeksu karnego.

Za wykroczenie, polegające na prowadzeniu auta w „w stanie po spożyciu alkoholu” grozi kara aresztu (od 5 do 30 dni) albo grzywny nie niższej niż 50 zł (maksymalnie 5.000 zł). Ponadto, sąd zawsze orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów (na okres od 6 miesięcy do 3 lat). Kodeks karny przewiduje z kolei takie kary za popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w „stanie nietrzeźwości”:

  • grzywna zależna od dochodu;
  • ograniczenie wolności od miesiąca do 2 lat  lub  pozbawienie wolności do lat 2;
  • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej od 5 000 zł do 60 000 zł;
  • odebranie prawa jazdy na okres  od 3 do 15 lat

Kara ta może ulec zaostrzeniu w przypadku, jeżeli w takim stanie spowodujesz wypadek, w którym ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu lub poniesie śmierć. Wtedy grozi Ci kara 12 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Surowsza kara czeka Cię również wtedy, gdy już wcześniej byłeś prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Jak wygląda procedura karania nietrzeźwych kierowców?

Po kontroli alkomatem, która wykaże przekroczenie dopuszczalnego stężenia alkoholu, funkcjonariusz Policji odbierze Ci prawo jazdy i wyda odpowiednie pokwitowanie. Nie uprawnia ono jednak do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeżeli uważasz, że wynik badania alkomatem jest nieprawidłowy, możesz żądać zawiezienia Cię na badanie zawartości alkoholu we krwi. Wielu kierowców decyduje się na ten krok, licząc ze przez czas jaki upływnie do badania, zdążą nieco wytrzeźwieć. Jest to błędne założenie, gdyż badania z krwi zwykle pokazują większe stężenie alkoholu niż alkomat!

Każda sprawa jazdy pod wpływem alkoholu trafia przed sąd. Po kilku dniach od zatrzymania, powinieneś dostać wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie. Bardzo często zdarza się, ze już podczas pierwszego przesłuchania, zaproponowana Ci zostanie ugoda z prokuratorem. W zamian za przyznanie się winy i akceptację „uzgodnionej” z prokuratorem kary, możesz uniknąć rozprawy sądowej. Jeżeli sąd zaakceptuje wniosek prokuratura o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, nie będziesz musiał już stawiać się w sądzie, a sprawa uznana będzie za zakończoną.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/

Niemniej jednak, pomimo że takie rozwiązanie wydaje się być korzystne, nie zawsze tak jest. Dlatego, w każdym wypadku, warto zasięgnąć profesjonalnej rady adwokata lub radcy prawnego. Być może, zamiast wyroku skazującego, uda się warunkowo umorzyć postępowanie. Rozwiązanie to polega na tym, że sąd zamiast wydawać wyrok skazujący, umarza postępowanie karne pod ustalonymi warunkami. Jest to bardzo korzystne dla oskarżonego z kilku powodów.  Po pierwsze, w ten sposób możesz skróć czas, na który odebrane Ci zostanie prawo jazdy. Sąd może nawet w ogóle odstąpić od orzekania tego środka karnego! Po drugie, jest to jedyna szansa na to, żeby zapłacić mniejszą grzywnę niż przewiduje prawo. I po trzecie, dzięki warunkowemu umorzeniu postepowania, w świetle prawa wciąż będziesz osobą niekaraną . Aby starać się o warunkowe umorzenie postępowania muszą być spełnione (łącznie!) takie przesłanki:

  • nie jesteś katany  karany za przestępstwo umyślne;
  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, a okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości;
  • Twoja postawa, właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania, będziesz przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełnisz przestępstwa.

Kiedy trzeba zdawać ponownie egzamin na prawo jazdy?

Państwowy egzamin na prawo jazdy (zarówno teoretyczny jak i praktyczny) jest konieczny do odzyskania uprawnień, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych został orzeczony przez sąd na dłużej niż 1 rok. Nie trzeba jednak ponownie zaliczać kursu, który jest obowiązkowy dla osób, które pierwszy raz zdają prawo jazdy.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here