Kluczowym czynnikiem, który decyduje o przyznaniu świadczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jest dokumentacja. To ona świadczy o tym, jakie koszty poniósł poszkodowany i jego bliscy w wyniku kolizji, od niej zależy też, jak wysokie powinno być odszkodowanie z OC sprawcy. Jakie dokumenty należy zgromadzić, by otrzymać sprawiedliwą rekompensatę?

Szczegóły dotyczące zdarzenia

Pierwszą grupę dokumentów stanowią te, które udowadniają, z czyjej winy miała miejsce kolizja drogowa oraz jaki to wydarzenie miało przebieg. Taką rolę spełnia notatka urzędowa sporządzona przez policję, w której są opisane okoliczności zdarzenia, z wyróżnieniem informacji dotyczących jego sprawcy i wszystkich pozostałych uczestników kolizji.

Zdarza się czasem, że policja nie zostaje wezwana na miejsce. Wtedy sprawca powinien złożyć oświadczenie, że przyznaje się do spowodowania kolizji. Na tym samym dokumencie muszą się znaleźć jego dane wraz z danymi innych osób biorących udział w zdarzeniu. Sprawca jest również zobowiązany do tego, by podać numer polisy swojego pojazdu oraz napisać, kto jest jego ubezpieczycielem. To właśnie jemu trzeba będzie później owo oświadczenie przedstawić. Dodatkowo, warto zrobić jeszcze zdjęcia z miejsca zdarzenia i załączyć je do dokumentacji. Można też dołączyć zeznania świadków, którzy widzieli kolizję.

Odszkodowanie z OC sprawcy a uszczerbek na zdrowiu

Świadczenia z OC należą się także za szkody związane ze zdrowiem. Przy ustalaniu wysokości rekompensaty są brane pod uwagę różnego rodzaju rachunki i inne dowody zapłaty, np. za pobyt w placówkach medycznych, wszelkie zabiegi i badania, a nawet dojazd poszkodowanego i jego rodziny do szpitala. Wszystkie koszty poniesione przez poszkodowanego muszą zostać uwzględnione, żeby można było starać się o ich zwrot.

Odszkodowanie z OC sprawcy powinno również wynagrodzić poszkodowanemu wydatki poniesione na zakup leków oraz specjalistycznego sprzętu medycznego lub opieki pielęgniarskiej. Jeśli z powodu odniesionych obrażeń, musi on stosować dietę i kupować specjalną żywność, jej koszty także są brane pod uwagę. Poza rachunkami i biletami, do dokumentacji warto dołączyć jeszcze kartę informacyjną ze szpitala, a także historię choroby, wyniki badań, zaświadczenia lekarskie i pozostałe dokumenty medyczne, które pomagają określić, jak duży był uszczerbek na zdrowiu.

Zbierając dokumentację należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny. W zależności od rodzaju poniesionych szkód, potrzebne będą różne papiery i zaświadczenia. Na stronie http://szkodyrzeczowe.pl/ można znaleźć na ten temat dokładniejsze informacje, które na pewno ułatwią gromadzenie dokumentów. Poza tym, warto też skonsultować się z kancelarią odszkodowawczą, która pomoże określić, co dokładnie należy przedstawić ubezpieczycielowi, by odszkodowanie zostało przyznane.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here